دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1385، صفحه 11-190 
4. تروریسم سایبری

صفحه 85-112

امیرحسین جلالی فراهانی


7. مخالفت با مالکیت فکری

صفحه 161-190

محمود حکمت‌نیا؛ علی تقی‌خانی