دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 7-211 
5. ولایت زن

صفحه 115-142

محمدجواد ارسطا


6. پژوهشی دربارة گواهی اهل کتاب

صفحه 143-170

عباس کلانتری‌ خلیل‌آباد


7. مسئولیت کیفری مسلمان نسبت به قتل اهل ذمّه

صفحه 171-198

عادل ساریخانی؛ روح‌الله اکرمی سراب