دوره و شماره: دوره 18، شماره 71، بهمن 1400 

مقاله پژوهشی

باز‌پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه‌ها

صفحه 7-28

ابوالقاسم علیدوست؛ میثم محمودی سیدابادی


امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف

صفحه 29-54

اکبر نجم؛ سیدعباس موسویان؛ محمدعلی خادمی کوشا


نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»

صفحه 55-78

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور


بررسی فقهی و حقوقی اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد

صفحه 125-146

محمدامین بزرگمهر؛ حسین صابری


بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت‌محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری

صفحه 223-251

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی


نگرش اقتصادی به اصول اخلاقی در حقوق قراردادها

عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی؛ یدالله دادگر