مقاله پژوهشی

1. باز‌پژوهی فقهی مسئولیت در زمان علم اجمالی به عامل جنایت هنگام تعارض بیّنه‌ها

صفحه 7-28

ابوالقاسم علیدوست؛ میثم محمودی سیدابادی


2. امکان سنجش ماهیت فقهی قرارداد پیش فروش آپارتمان با بیع سلف

صفحه 29-54

اکبر نجم؛ سیدعباس موسویان؛ محمدعلی خادمی کوشا


3. نقد نظریه «عدول از فسخ قرارداد»

صفحه 55-78

محسن اسماعیلی؛ مهدی نریمان پور


4. امکان سنجی ضمانت از دین آینده در فقه و حقوق ایران

صفحه 79-101

محمد صالحی مازندرانی


5. «تحلیل حقوق عمومی سهم منتفعان خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران»

صفحه 103-123

محمد جلالی؛ پدرام امیریان


6. بررسی فقهی و حقوقی اختصاص تغلیظ دیه به قتل عمد

صفحه 125-146

محمدامین بزرگمهر؛ حسین صابری


7. ارزیابی نحوه‌ی تعیین مجازات تعدد مادی جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

صفحه 147-173

محسن شریفی


8. تحلیل حقوقی بین‌المللی دیدگاه شورای نگهبان در زمینه اعمال حق شرط بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT

صفحه 175-204

عبدالله عابدینی


9. نقش سفاح در أرش‌البکارة از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

صفحه 205-222

سید موسی موسوی؛ جواد حبیبی تبار


10. بررسی فقهی و حقوقی رویکرد جنسیت‌محوری در کیفرگذاری جرایم تعزیری

صفحه 223-251

اعظم بدری منش؛ سعید معیدفر؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ طوبی شاکری گلپایگانی