مقاله پژوهشی

1. قبض حکمی ثمن در بیع سلم

صفحه 7-27

سیدمصطفی محقق داماد؛ مجید حدادی‌منش


2. حل و فصل اختلاف‌های ناشی از اعطای یارانه‌های صادراتی در سازمان تجارت جهانی

صفحه 29-58

عبدالحسین شیروی؛ مهدی نظرنژاد


3. عدم‌النفع

صفحه 59-88

مصطفی سعادت‌مصطفوی؛ حسین هوشمند فیروزآبادی


4. تأثیر حدوث جنون پس از ارتکاب جرم بر مجازات

صفحه 89-113

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقابابائی بنی


5. تصحیح و توجیه فقهی حقوقی توثیق اسناد تجاری

صفحه 115-135

سیدعلی‌محمد یثربی قمی


6. مبانی فقهی تحدید سلطنت مالکانه

صفحه 137-164

فرج‌الله هدایت‌نیا


7. افشا و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران

صفحه 165-195

علی‌محمد میرزایی