دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، بهار 1389، صفحه 7-222 
1. بررسی قاعده تسلط و گستره آن

صفحه 7-31

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد ابراهیمی‌راد


2. بررسی هزینه‌های جرم با نگرشی اسلامی

صفحه 33-60

محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی؛ سیداحسان حائری