دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1392، صفحه 7-169 
1. مبانی فقهی حق افشای اثر

صفحه 7-43

سیدحسن شبیری زنجانی؛ میثم نعمتی


3. نشوز زوج در فقه و حقوق خانواده جمهوری اسلامی ایران

صفحه 73-97

فرج‌الله هدایت‌نیا؛ سیدجواد سیدعلیزاده گنجی


6. تحدید قلمرو جرم محال

صفحه 147-169

محمدجواد فتحی؛ فرشاد چنگایی؛ حامد رهدارپور