موضوعات = حقوق کیفری
تعداد مقالات: 8
2. آسیب‌شناسی تقنینی ملّی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 169-196

مهدی امیری؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان؛ سهراب صلاحی


3. نقش بهبودی عضو با گذشت زمان بر دیه در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 63-90

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ معین فرزانه وشاره


4. نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


5. اهم چالش‌ها و بایسته‌های تقنین در جرم جعل

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 41-63

احمد حاجی ده آبادی؛ یداله جعفری ندوشن


6. مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی و تعزیری

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 167-190

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری


7. سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 145-173

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد حسنی


8. امکان‌سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 93-118

احمد حاجی ده آبادی؛ محمود حبیبی تبار