موضوعات = حقوق عمومی
تعداد مقالات: 5
1. چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 143-168

سیداحمد حبیب نژاد؛ محمد جواد حسینی


2. اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر اجرای احکام فقه امامیه

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 7-40

محسن اسماعیلی؛ سیدعلی‌اصغر رحیمی


4. ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


5. مبانی نظری مصونیت و مسئولیت مدنی دولت

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 175-203

نوربخش ریاحی