نویسنده = رجبی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 12، شماره 46، پاییز 1394، صفحه 7-31

احمد حاجی ده آبادی؛ محمد رجبی