نویسنده = هوشمند فیروزآبادی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. قاعده مقابله به مثل در قرآن

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 131-168

حسین هوشمند فیروزآبادی


2. عدم‌النفع

دوره 7، شماره 26، پاییز 1389، صفحه 59-88

مصطفی سعادت‌مصطفوی؛ حسین هوشمند فیروزآبادی