نویسنده = لک زایی، نجف
تعداد مقالات: 1
1. امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 113-152

حسین رحمت اللهی؛ نجف لک زایی؛ محمدجواد ارسطا؛ هادی حاج زاده