نویسنده = صادقی، محمد هادی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 123-160

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


2. عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 37-71

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی