نویسنده = الشریف، محمدمهدی
تعداد مقالات: 2
1. پژوهشی در وضعیت نکاح و مهر سفیه در فقه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 43، زمستان 1393، صفحه 69-99

محمدمهدی الشریف؛ مریم جلالی؛ زهرا اکرمی ابرقوئی


2. تصرفات «مَن علیه‌الخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)

دوره 9، شماره 33، تابستان 1391، صفحه 107-133

محمدمهدی الشریف؛ نصرالله جعفری خسروآبادی