نویسنده = میربد، سید علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 191-230

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


2. کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 133-159

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد