نویسنده = جنگجوی (خراطا)، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر توقف انتخابات مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل 68 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 131-156

سیدحسین ملکوتی هشجین؛ فرزاد جنگجوی (خراطا)