نویسنده = جلیلی‌‌مراد، آیت‌اله
تعداد مقالات: 1
1. قلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران

دوره 11، شماره 41، تابستان 1393، صفحه 63-82

سیدیاسر ضیایی؛ آیت‌اله جلیلی‌‌مراد