نویسنده = تیموری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. ایده و حمایت از آن در حقوق مالکیت فکری

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 71-104

محمدهادی میرشمسی؛ حسام جلائیان دهقانی؛ علیرضا تیموری