نویسنده = رهبرپور، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی ممنوعیت و جرم‌انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 119-140

محمدرضا رهبرپور