نویسنده = فیاضی، مسعود
تعداد مقالات: 3
1. تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 97-117

مسعود فیاضی


2. مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

دوره 11، شماره 40، بهار 1393، صفحه 7-37

محمود حکمت نیا؛ مسعود فیاضی