نویسنده = رحیمی، سیدعلی‌اصغر
تعداد مقالات: 1
1. اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر اجرای احکام فقه امامیه

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 7-40

محسن اسماعیلی؛ سیدعلی‌اصغر رحیمی