نویسنده = موسوی، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ با نگاهی به رویکرد اسلامی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 199-228

اکبر طلابکی؛ سیدرضا موسوی