نویسنده = حبیبی مجنده، محمد
1. تنوع نظریه‌های مالکیت معنوی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1386، صفحه 11-42

محمد حبیبی مجنده