نویسنده = رمضانی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌شناسی تقنینی ملّی نسبت به حوزه عملکرد قاضی اجرای احکام کیفری

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 169-196

مهدی امیری؛ احمد رمضانی؛ ایرج گلدوزیان؛ سهراب صلاحی