نویسنده = اکبری، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. مبانی استثنائات بهره برداری از حق اختراع

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 141-172

محمود حکمت نیا؛ جعفر اکبری