نویسنده = کاظمی نجف آبادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. درنگی در مفهوم احساس عدالت قضایی

دوره 14، شماره 54، پاییز 1396، صفحه 136-158

محسن کاظمی نجف آبادی؛ علیرضا آذربایجانی