نویسنده = نیک نژاد، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 149-173

جواد نیک نژاد