نویسنده = دادجو، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران

دوره 14، شماره 53، تابستان 1396، صفحه 111-147

محسن برهانی؛ مهسا دادجو