نویسنده = حسنی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. سیاست جنایی افتراقی در سنت علوی با تاکید برعهدنامه مالک

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 145-173

سیدمحمود میرخلیلی؛ محمد حسنی


2. مبانی نظری سیاست جنایی در قبال مفاسد اقتصادی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1396، صفحه 83-110

محمد حسنی