نویسنده = احمدنژاد، امیر
تعداد مقالات: 1
1. ریشه‌یابی، تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان به اهل بدعت

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 97-128

امیر احمدنژاد؛ زهرا کلباسی