نویسنده = حبیب‌نژاد، سیداحمد
تعداد مقالات: 7
1. چالش ها و رهیافت‌های استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 143-168

سیداحمد حبیب نژاد؛ محمد جواد حسینی


3. شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 129-157

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری


4. محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات در اینترنت

دوره 8، شماره 28، بهار 1390، صفحه 191-219

سیداحمد حبیب نژاد؛ عبدالله عصّاره


5. ابزارهای نظارتی رئیس‌جمهور بر مصوبات قوه مجریه

دوره 7، شماره 25، تابستان 1389، صفحه 119-140

سیداحمد حبیب‌نژاد


6. بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی

دوره 6، شماره 20، بهار 1388، صفحه 111-131

سیداحمد حبیب‌نژاد


7. ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی ـ فقهی

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 125-148

سید احمد حبیب‌نژاد