نویسنده = ثقفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارش شرط

دوره 5، شماره 19، زمستان 1387، صفحه 63-85

ابراهیم عبدی‌پور؛ علی ثقفی