نویسنده = کلانتری‌ خلیل‌آباد، عباس
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی دربارة گواهی اهل کتاب

دوره 5، شماره 18، پاییز 1387، صفحه 143-170

عباس کلانتری‌ خلیل‌آباد