نویسنده = موسی‌زاده، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 151-178

ابراهیم موسی‌زاده