نویسنده = جاهد، محمدعلی
1. عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 93-120

محمدابراهیم شمس ناتری؛ محمدعلی جاهد