نویسنده = صرّامی، سیف‌الله
1. منابع فقه در قرآن کریم

دوره 5، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 39-64

سیف‌الله صرّامی