نویسنده = جعفری، امین
1. اسرار حرفه‌ای و حقوق کیفری اقتصادی و تجاری

دوره 4، شماره 14، پاییز 1386، صفحه 131-158

امین جعفری