نویسنده = پورمحمدی، شیما
تعداد مقالات: 1
1. حقوق مرتبط با حق مؤلف

دوره 4، شماره 13، تابستان 1386، صفحه 73-96

محمود صادقی؛ شیما پورمحمدی