نویسنده = اسماعیل‌آبادی، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. مطالعة تطبیقی قاعدة رضایت زیان‌دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن‌لا و اسلام)

دوره 4، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 61-82

علیرضا اسماعیل‌آبادی؛ محمدحسن رضوی


2. به سوی فقه آسان و روزآمد

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 153-181

علیرضا اسماعیل‌آبادی