نویسنده = مقیمی، مهدی
1. تروریسم؛ خطر و قانونگذاری

دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 165-190

مهدی مقیمی؛ مجید قورچی‌بیگی