نویسنده = میرخلیلی، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. بزهدیده‌شناسی پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایی اسلام

دوره 3، شماره 11، زمستان 1385، صفحه 65-90

سید محمود میرخلیلی