نویسنده = حبیب‌زاده، محمد‌جعفر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 123-140

محمد‌جعفر حبیب‌زاده؛ سید ‌درید موسوی مجاب