نویسنده = یزدان‌شناس، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالشهای فراروی آن

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 59-94

ابراهیم باطنی؛ مهدی یزدان‌شناس