نویسنده = حاجی‌ده آبادی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مطلقة رجعیه؛ زوجة حقیقی یا زوجة حکمی؟

دوره 2، شماره 8، بهار 1385، صفحه 61-88

احمد حاجی‌ده آبادی