نویسنده = فتحی، حجت الله
1. نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 85-108

حجت الله فتحی