نویسنده = حسن زاده، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1386، صفحه 63-76

مهدی حسن زاده


2. رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

دوره 1، شماره 4، بهار 1384، صفحه 71-83

مهدی حسن زاده