نویسنده = ضیائی فر، سعید
1. روایات قابل استناد در فقه

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 73-90

سعید ضیائی فر؛ امیرحسین صفاحسینی