نویسنده = تقی پور درزی نقیبی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 43-71

سام محمدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی