نویسنده = فیاضی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 159-180

مسعود فیاضی