نویسنده = شمس ناتری، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. اقتضائات موضوعیت‌داشتنِ دلائل شرعی در قانون مجازات اسلامی

دوره 13، شماره 49، تابستان 1395، صفحه 31-56

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مهدی سمائی