1. بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 161-192

حسینعلی بای؛ حسین شاکر


2. افساد فی‌الارض چیست، مفسد فی‌الارض کیست؟

دوره 3، شماره 9، تابستان 1385، صفحه 29-58

حسینعلی بای


3. سیری در مستندات فقهی جرم‌انگاری افساد فی ‌الارض

دوره 2، شماره 7، زمستان 1384، صفحه 33-60

حسینعلی بای


4. مبانی‌ پرداخت دیه از بیت‌المال

دوره 2، شماره 5، تابستان 1384، صفحه 65-86

حسینعلی بای


5. قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1383، صفحه 71-101

حسینعلی بای